Občianske združenie Nádej pre detičky

IČO: 42303541
sídlo: ul. MDD 1332/7, Veľká Lúka 96231, Slovenská republika
Vedené pod č. zápisu: VVS/1-900/90-40374

Územie, na ktorom sa zbierka bude vykonávať
územie celej Slovenskej republiky
Účel zbierky
ochrana zdravia
Názov zbierky
Nádej pre Moniku SMA
Spôsob vykonania zbierky
zasielaním príspevkov na osobitný účet, od 28.4.2020 do 28.4.2021
Názov banky
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo osobitného účtu IBAN
SK81 0900 0000 0051 6992 1908